fbpx

บริการปริ้นท์งานสีขาวบนสติ๊กเกอร์ใส เป็นงานปริ้นท์อิงค์เจ็ท ที่ใช้หมึกสีขาวปริ้นท์ลงบนสติ๊กเกอร์ใส เป็นเทคโนโลยี่ใหม่ สำหรับวัสดุสติ๊กเกอร์ใส ที่ใชัปริ้นท์หมึกขาว (ปิดบริการปริ้นท์สีขาวนี้ ไม่มีกำหนด)

ปริ้นท์สีขาวบนสติ๊กเกอร์ใส (1)
ปริ้นท์สีขาวบนสติ๊กเกอร์ใส (1)

งานปริ้นท์สีขาว กำหนดความแม่นยำของสีโดยคอมพิวเตอร์ทั้งหมด การปริ้นท์โดยตรงผ่านโปรแกรมงานปริ้นท์ AI ทำให้ งานปริ้นท์สีขาว
มีความแม่นยำ คมชัด ไม่เหลือม ไม่ตกขอบซึ่งต่างจากระบบออฟเซท และ ซิลสกรีน

 

ปริ้นท์สีขาวบนสติ๊กเกอร์ใส (2)
ปริ้นท์สีขาวบนสติ๊กเกอร์ใส (2)

อีกทั้ง สติ๊กเกอร์ใสปริ้นท์สีขาว ยังมีระบบไดคัทในตัว จึงไม่มีค่าเพลทค่าบล็อกให้สิ้นเปลือง ประหยัดเวลา และ ค่าใช้จ่ายได้มาก สำหรับ งานทดลองออกสินค้า หรือ สินค้าตัวอย่าง ด้วยราคา ตรมละ 550 บาท ทำให้ราคาปริ้นท์ ต่อดวง ต่อตรม ราคาถูก

 

ปริ้นท์สีขาวบนสติ๊กเกอร์ใส (3)
ปริ้นท์สีขาวบนสติ๊กเกอร์ใส (3)

 

หรือเฉลีย 2-5 บาทต่อดวง ในฉลากขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ไม่เกิน 5-8 บาท(แล้วแต่จำนวนสั่ง)

 

ปริ้นท์สีขาวบนสติ๊กเกอร์ใส (4)
ปริ้นท์สีขาวบนสติ๊กเกอร์ใส (4)

 

คุณสมบัติ : ปริ้นท์สีขาว มีความคมชัด ละเอียดสูง ปริ้นท์ตัวเล็กขนาด 1 มิลลิเมตรได้

 

ปริ้นท์สีขาวบนสติ๊กเกอร์ใส (5)
ปริ้นท์สีขาวบนสติ๊กเกอร์ใส (5)

หมึกแน่น และยึดติด บนสติ๊เกอร์ ได้ดี มีความทน ต่อแสงแดด อุณหภูมิสูง การเสียดสีและขีดขวน เราเลือกสติ๊กเกอร์ที่มีความแข็งแรง ใสแนบสนิท กับแพ็คเกจจิ้ง ปริ้นท์สีขาว

ปริ้นท์สีขาวบนสติ๊กเกอร์ใส (6)
ปริ้นท์สีขาวบนสติ๊กเกอร์ใส (6)

เพิ่มมูลค่าให้งาน เทียบกับสินค้า แบรนด์ชั่นนำได้สบาย

 

ปริ้นท์สีขาวบนสติ๊กเกอร์ใส (7)
ปริ้นท์สีขาวบนสติ๊กเกอร์ใส (7)

 

ประโยชน์ : ปริ้นท์สีขาวบนสติ๊กเกอร์ใส เหมาะกับสินค้า เครื่องสำอาง โลโก้บริษัท ขวดน้ำ ขวดน้ำหอม สติ๊กเกอร์โลโก้ติดของพรีเมี่ยม แก้วน้ำ แก้วกาแฟ สติ๊กเกอร์ปริ้นท์สีขาวติดรถ

หมายเหตุ : การพิมพ์ สีขาวที่ระบบอื่น เช่นออฟเซท และซิลสกรีน จะยุ่งยากและเกิดปัญหามาก การเหลือมของงาน ความตรง ความคมชัด ของตัวหนังสือขนาดเล็กจะไม่ได้..  (ปิดบริการปริ้นท์สีขาวนี้ ไม่มีกำหนด)