สติ๊กเกอร์ซีทรู

ใช้ปรินท์ภาพต่าง ๆที่นำไปติดลงบนพื้นผิวกระจก เพราะสติ๊กเกอร์มีคุณสมบัติมีรูพรุน เมื่อติดตามกระจกอาคาร หน้าต่างแล้ว คนที่อยู่ด้านนอกจะไม่สามารถมองเห็นด้านในได้เต็มที่ แต่จะมองเห็นลวดลายหรือภาพที่ติดอยู่บนสติ๊กเกอร์แทน ในขณะเดียวกันคนที่อยู่ด้านในจะสามารถมองออกมาด้านนอกได้ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว จึงนิยมนำสติ๊กเกอร์ชนิดนี้มาตกแต่งอาคารที่เป็นกระจก และใช้เป็นโฆษณาสินค้า โดยเฉพาะตึกสูง ๆ ร้านที่เน้นการตกแต่งด้วยกระจก เพราะมันจะทำหน้าที่กรองแสง และบังตาจากบุคคลภายนอกไปในตัว