ปริ้นท์สติ๊กเกอร์กาว ด้านบนเป็นสีขาวสำหรับปร้ินท์ด้านหลังสติ๊กเกอร์เป็นสีเท่าทึบ Remove ไม่ทิ้งคราบกาว เหมาะกับงานที่ต้องการติดทับ งานกระจก หรือ ขวดน้ำ แก้วและถุงพีวีซีที่ต้องการให้ทึบแสง หรือใช้เป็นสติ๊กเกอร์ ป้องกันความโปร่งแสงของเนื้อสติ๊กเกอร์กับสีพื้นวัสดุโดยเฉพาะพื้นที่ผิวงานที่มีลวดลาย ปร้ินท์บนสติ๊กเกอร์ขาวหลังเทาจะทำให้งาน เข้มสดชัดเจน กว่าสติ๊กเกอร์หลังขาว มีทั้งด้านและเงา มีทั้ง เหมาะสำหรับติดกระจกรถยนต์ งานเน้นโลโก้ คุณภาพกาวจะไม่เหนี่ยวมากลอกง่าย ติดง่าย ติดถุงฟอย ขวดแก้ว ขวดโหล กระปุ๊กครัมสีทึบ ได้ดี