fbpx

ปริ้นท์สติ๊กเกอร์กาว Permanent หรือสติ๊กเกอร์แบบกาวที่มีความเหนี่ยวสูง ติดแน่น สติ๊กเกอร์ชนิดนี้จะทิ้งคราบกาว เหมาะกับงานที่ติด
สินค้าทุกชนิดสติ๊กเกอร์ทนแดด  สติ๊กเกอร์ทนฝน หรือสติ๊กเกอร์แช่น้ำ  สติ๊กเกอร์ติดอาหารแช่แข็ง สินค้าที่ไม่มีการลอกสติ๊กเกอร์บ่อยๆ สติ๊กเกอร์ติดตู้เย็นชั้นวางสินค้า และป้ายตามทางที่ต้องการความทนแข็งแรง ไม่ลอก (ติดรถยนต์หรือกระจกเป็นเวลานานจะทำให้เกิดคราบกาวเหนี่ยวทำความสะอาดยาก)