fbpx

ปริ้นท์แพ็คเกจจิ้งสำหรับบรรจุสินค้า

 

ปริ้นท์ถูก 8

 

บริการออกแบบติดสติกเกอร์ บูธสินค้า ชั้นวางสินค้า ป้ายโปรโมชั่น ป้ายตกแต่งร้าน ป้ายไฟเมนูอาหาร
สติกเกอร์สามารถเมาส์ลง วัสดุผิวเรียบต่างๆ เช่น PP Board พลาสติกริจิด พลาสวูด อะคริลิค
กระจก ไม้อัด ตู้ไฟ งานตกแต่งภายใน วัสดุสติ๊กเกอร์รีมูฟ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขงานได้

 

ปริ้นสติกเกอร์ติดบูธ

ติดต่องานปริ้นท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *