สติ๊กเกอร์ที่เหมาะกับการตกแต่งร้าน เช่น ร้านอาหาร ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายสินค้าและช็อปต่างๆ เลือกใช้สติ๊กเกอร์เพื่อ(แล็ป) ตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์เคาร์เตอร์สินค้า Displayสินค้า ตู้ป้ายเมนูอาหาร และกระจกร้าน (เพื่อทำโปรโมชั่น) ควรเลือกสติ๊กเกอร์ กาวรีมูฟ(ไม่ทิ้งคราบกาว) ลอกติดและแกะง่าย ลอกออกง่าย-ไม่ทิ้งคราบบนวัสดุ สำหรับร้านที่เปลี่ยนเมนุบ่อยหรือโปรโมชั่นสินค้าบ่อย จะไม่สินเปลื่องและช่างทำงานง่าย…(สติ๊กเกอร์และสีปร้ินท์อีซี่ปร้ินท์ จะทนแดดได้ 1-2  ปีรับประกันไม่ซีด เหมาะสำหรับร้านที่เจอแดดโดยตรง อุปกรณ์ภายในที่สัมผัสกับแดดและความร้อน บริการอีซี่ปร้ินท์เราใช้วัสดุและสีปร้ินท์ที่ทนแดดและความร้อนได้เป็นอย่างดี)

สติ๊กเกอร์เมนูอาหาร ติดกระจกร้าน
โปรเตอร์ติดโปรโหมดสินค้า โปรโหมดกิจกรรม
สติ๊กเกอร์โปรโมชั่น
สติ๊กเกอร์ติดกระจก
สติ๊กเกอร์ตกแต่ง DISPLAY
สติ๊กเกอร์ติดกระจกร้าน