สติ๊กเกอร์ติดกล่องพลาสติก กล่องอาหาร กล่องขนม กระปุกคอนเฟริกส์ กล่องสลัด ถุงขนม ถ้วยขนม กล่องคุ๊กกี้ กล่องกระดาษ ถุงฟอยกันชื้นสำหรับ อาหารแบบแห้ง สติ๊กเกอร์ที่ใช้เป็นพีวีซีขาวเงา พีวีซีขาวเคลือบด้าน พีวีซีด้าน พีวีซีใสเงาใสด้าน

ติดกล่องขนม
สติ๊กเกอร์กล่องขนม
พิมพ์สติ๊กเกอร์เคลือบด้าน
พิมพ์สติ๊กเกอร์เคลือบด้าน
ฉลากสินค้า
สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า
สติ๊กเกอร์ติดถ้วย
ติดถ้วยไอติม กล่องขนม แก้วกาแฟ