สติ๊กเกอร์ติดผลไม้ กาวเหนียว ทนแดด กันนำ้ ใช้ติดถุงฟอย กระปุ๊กพลาสติกใสผลไม้อบแห้ง กล่องพลาสติกสำหรับผลิตอาหารเพื่อการส่งออก สติ๊กเกอร์พีวีซีขาวเงากาวเหนี่ย และแบบ สติ๊กเกอร์พีวีซีใสเงา พีวีซีขาวด้าน

พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดผลไม้
สติ๊กเกอร์ติดผลไม้
พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดผลไม้
สติ๊กเกอร์ติดกระป๋องผลไม้
สติ๊กเกอร์ติดถุงฟอย
สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า