สติ๊กเกอร์ติดถุงแช่แข็ง สติ๊กเกอร์ติดผลไม้แช่แข็งส่ง ออก ติดถุงผลไม้ ติดถุงแช่แข็ง เลือกแบบพีวีซีขาวกาวเหนี่ยว ควรติดสติ๊กเกอร์ตอนถุงแห้งก่อนน้ำเข้าห้องเย็น ติดทนขีดขวนแช่เย็นได้ ไม่ลอกติดทน แช่น้ำได้ กาวเหนี่ยว

ปริ้นท์สติ๊กเกอร์ติดขวด
สติ๊กเกอร์ติดขวดน้ำผลไม้
สติ๊กเกอร์ติดขวดผลไม้
สติ๊กเกอร์ติดขวดน้ำ
ปร้ินท์สติ๊กเกอร์ติดน้ำผลไม้
ปริ้นท์สติ๊กนำ้ผลไม้